Osobný odber
Je možný v našej predajni v Trebišove na ulici M.R.Štefánika 1805/2.
Úhrada tovaru na dobierku
Tovar a dobierečné uhradíte kuriérovi v hotovosti pri doručení tovaru na Vašu dodaciu adresu.
Platba bezhotovostným prevodom
Pri zadaní tejto možnosti Vám bude na Váš e-mail odoslaná faktúra so všetkými náležitosťami – ako sú číslo faktúry (súčasne aj ako variabilný symbol), číslo účtu pre uskutočnenie platby, celková cena, apod.. Variabilný symbol je nutné uvádzať, aby sme vedeli identifikovať Vašu platbu.

Tovar zasielame Slovenskou poštou alebo kuriérom
Cena dopravy je 5 €  s DPH.